Geofacet Polski - wykresy w miejscu województw

Niedawno odnalazłem ciekawy pakiet geofacet, który umożliwia rozmieszczenie wykresów zgodnie z ich pozycją na mapie. Główna funkcja facet_geo() zastępuje facet_wrap() z ggplot2. Polska mapa jeszcze nie jest dostępna w standardowym pakiecie geofacet, ale mam nadzieję, że już wkrótce tam się znajdzie, bo dodałem ją na GitHubie.

Stworzyłem siatkę z koordynatami poszczególnych województw. Wykresy z pakietem geofacet mogą wyglądać tak:


Rozmieszczenie województw nie jest idealne, ale pakiet geofacet umożliwia użycie własnych ustawień.

Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych (XLS - tablica przestawna)

Kod do stworzenia wykresów: